Darmowa wysyłka
100 dni na zwrot
Niskie ceny
5 milionów produktów
Obsługa 24/7

Polityka prywatności

Przeczytaj przed skorzystaniem z naszych usług

Oświadczenie o prywatności Grandado

Grandado szanuje Twoją prywatność i poważnie traktuje Twoje bezpieczeństwo online. Aby zapewnić Państwu najlepsze produkty, sprawną obsługę klienta i terminowe aktualizacje, rejestrujemy różne informacje z Państwa wizyty na naszej stronie. Aby lepiej chronić Państwa prywatność, przedstawiamy poniższe informacje wyjaśniające nasze praktyki informacyjne online oraz wybory, jakich mogą Państwo dokonać w odniesieniu do sposobu, w jaki Państwa informacje są gromadzone i wykorzystywane. Kiedy użytkownik korzysta z którejkolwiek z naszych Usług (zgodnie z definicją poniżej) lub wysyła do nas wiadomości e-mail, komunikuje się z nami drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z użytkownikiem drogą elektroniczną na różne sposoby, takie jak e-mail, tekst, powiadomienia typu push w aplikacji lub umieszczając wiadomości e-mail lub komunikaty na stronie internetowej lub za pośrednictwem innych usług. Dla celów umownych, użytkownik zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne, aby takie komunikaty były w formie pisemnej, chyba że obowiązujące przepisy prawa wyraźnie wymagają innej formy komunikacji.

Polityka prywatności Grandado's Privacy Policy

Dziękujemy za dostęp do strony internetowej, aplikacji mobilnych, urządzeń i innego oprogramowania (łącznie "Strona") z Grandado (wszystkie odniesienia do "nas" i "nasz" odnoszą się do Grandado). Szanujemy Twoją prywatność i chcemy, abyś wiedział o Polityce Prywatności, którą mamy w celu ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich naszych usług, narzędzi i produktów (w tym za pośrednictwem urządzeń mobilnych, aplikacji mobilnych lub stron internetowych zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych) (zwanych łącznie "Usługami"). Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, prosimy o kontakt na powyższy adres lub pocztą elektroniczną na adres privacy@grandado.com

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia:

 • W jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i (pod pewnymi warunkami) ujawniamy Twoje dane osobowe.

 • Kroki, które podjęliśmy w celu zabezpieczenia danych osobowych.

 • Twoje opcje dotyczące zbierania, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych.Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko tej strony internetowej.

 • Grandado może łączyć się z innymi stronami internetowymi.Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki prywatności na jakiejkolwiek stronie internetowej innej niż Grandado.

 • Odwiedzając naszą stronę, akceptujesz praktyki opisane w niniejszej Polityce.

 • W jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i (w pewnych warunkach) ujawniamy Twoje dane osobowe.

 • Kroki, które podjęliśmy w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

 • Twoje opcje dotyczące zbierania, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych.

 • Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko tej strony. Grandado może łączyć się z innymi stronami internetowymi.

 • Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki prywatności na jakiejkolwiek stronie innej niż Grandado.

 • Odwiedzając naszą stronę, akceptujesz praktyki opisane w niniejszej Polityce.

1. W jaki sposób Grandado zbiera informacje o mnie?

Zbieramy informacje od użytkowników strony na kilka różnych sposobów, w celu zapewnienia efektywnego, znaczącego i dostosowanego do potrzeb klienta doświadczenia zakupowego. Na przykład, możemy użyć danych osobowych do:

 • Zarejestrować Cię w naszej Witrynie i zapewnić Ci nasze Usługi;

 • Rejestrować i szybko przywoływać informacje podane wcześniej przez użytkownika;

 • Pomóc użytkownikowi w szybkim znalezieniu informacji o naszych produktach i Usługach;

 • Diagnozowania i ulepszania zawartości Witryny w celu zapewnienia użytkownikowi obsługi klienta;

 • Dostarczać użytkownikowi nowych informacji o naszych produktach i Usługach;

 • Używamy danych osobowych użytkownika do zapobiegania i wykrywania oszustw i nadużyć w celu ochrony bezpieczeństwa naszych klientów. Możemy również stosować metody scoringowe do oceny i zarządzania ryzykiem kredytowym;

 • Wykorzystujemy informacje o użytkowniku w inny sposób ujawniony lub dozwolony przez prawo.

Zbieramy dane osobowe w następujący sposób:.

Zbieramy informacje bezpośrednio od Ciebie:

Rejestracja i zamawianie: Aby korzystać z niektórych części tej strony lub zamawiać produkty, wszyscy klienci muszą wypełnić formularz rejestracyjny online z danymi osobowymi, w tym, ale nie wyłącznie, imię i nazwisko, płeć, adres(y) wysyłki i adres(y) do faktury, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje finansowe, takie jak numer karty kredytowej. Ponadto możemy poprosić o podanie kraju zamieszkania użytkownika i/lub kraju, w którym działa jego organizacja, aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem i przepisami. Informacje te są wykorzystywane do rozliczeń, przetwarzania zamówień i marketingu wewnętrznego, jak również do komunikowania się z Tobą na temat Twojego zamówienia i naszej strony.

Adresy e-mail: Kilka miejsc na Stronie umożliwia podanie adresu e-mail w celach takich jak, ale nie tylko: rejestracja w celu otrzymywania bezpłatnych informacji promocyjnych, żądanie powiadomienia o pojawieniu się nowych marek lub stylów produktów, lub zapisanie się do naszego biuletynu e-mail. Ponadto, każdy udział w konkursach promocyjnych organizowanych przez Grandado jest całkowicie dobrowolny i wymaga ujawnienia informacji kontaktowych potrzebnych do powiadomienia zwycięzców i przyznania nagród. Możemy opublikować nazwiska i miasta zwycięzców konkursów na naszej stronie.

Numer telefonu: Kilka miejsc na stronie pozwala na podanie numeru telefonu w celach takich jak, ale nie tylko: rejestracja w celu otrzymywania darmowych powiadomień promocyjnych lub prośba o powiadomienie o pojawieniu się nowych marek lub stylów produktów. Przechowujemy Twój adres e-mail i numer telefonu do czasu, aż poprosisz o ich usunięcie.

Recenzje produktów: Prosimy o podanie adresu e-mail i lokalizacji wraz z przesłaniem wszystkich recenzji produktów. Twój adres e-mail będzie zachowany jako prywatny, ale Twoja lokalizacja będzie widoczna dla innych użytkowników. Wszystkie inne dane osobowe, które zdecydujesz się przesłać jako część recenzji będą dostępne dla innych odwiedzających Stronę.

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby automatycznie zbierać informacje od Ciebie:

Log Files:

 • Adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego uzyskującego dostęp do naszej strony internetowej;

 • Adres internetowy strony internetowej odsyłającej do naszej strony (referrer URL);

 • Informacje o dostawcy, za pośrednictwem którego odbywa się dostęp do naszej strony internetowej;

 • Nazwy plików i informacji, do których uzyskano dostęp;

 • Data, godzina i czas trwania dostępu;

 • Ilość przesłanych danych;

 • System operacyjny i informacje na temat używanej przeglądarki;

 • Status wyświetlenia strony (np. "Zapytanie zakończone sukcesem").

Dane te są zapisywane w plikach dziennika w celu identyfikacji zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania prób ataków), a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest konieczne dla celów dowodowych, są wyłączone z usuwania do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia i w poszczególnych przypadkach mogą być przekazywane organom śledczym.

Na Grandado.com używamy narzędzi programistycznych GrowthBook. GrowthBook to pakiet produktów, który pozwala nam tworzyć pomysły, dyskutować, testować, analizować i wyciągać wnioski z eksperymentów przeprowadzanych na naszych produktach. Jest to modułowa platforma używana do flagowania funkcji, analizy eksperymentów lub obu. Grandado używa GrowthBook głównie do testów A/B. Testy A/B to metodologia badania doświadczenia użytkownika, która składa się z randomizowanego eksperymentu, który zwykle obejmuje dwa warianty (A i B), chociaż koncepcję można rozszerzyć na wiele wariantów tej samej zmiennej. Obejmuje ona zastosowanie statystycznego testowania hipotez lub "testowania hipotez na dwóch próbach", stosowanego w dziedzinie statystyki. Testy A/B to sposób na porównanie wielu wersji pojedynczej zmiennej, na przykład poprzez testowanie reakcji podmiotu na wariant A w porównaniu z wariantem B i określenie, który z wariantów jest bardziej skuteczny.

Grandado integruje kod GrowthBook, a następnie korzysta z narzędzi w ramach odpowiedniej usługi GrowthBook do definiowania metryk i konfigurowania flag funkcji i eksperymentów w razie potrzeby. Wszelkie identyfikatory użytkowników, hasła i inne dane uwierzytelniające dostęp (takie jak tokeny API) do usługi GrowthBook są ściśle poufne i nie są udostępniane żadnym nieupoważnionym osobom. GrowthBook stosuje politykę ograniczania się do absolutnego minimum danych wymaganych do świadczenia usług. Wszystkie dane użytkowników Grandado pozostają lokalne w infrastrukturze Grandado. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach GrowthBook Strona bezpieczeństwa i Polityka prywatności.

2. W jaki sposób Grandado wykorzystuje moje dane osobowe?

Użytek wewnętrzny: Używamy Twoich danych osobowych do przetwarzania zamówień i zapewnienia Ci obsługi klienta. Możemy używać danych osobowych wewnętrznie do zbierania ogólnych informacji o odwiedzających tę stronę, poprawić zawartość strony i układ, poprawić nasz zasięg i sprzedawać nasze usługi.

Komunikacja z Tobą: Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do komunikacji z Tobą na temat Twoich zamówień i naszej Strony. Wszyscy klienci muszą podać adres e-mail, aby umożliwić komunikację z Grandado w odniesieniu do zamówień złożonych. Możemy wysłać e-mail z potwierdzeniem po rejestracji z nami, jak również ogłoszenia związane z usługami, jak to konieczne (na przykład, tymczasowe zawieszenie usługi dla konserwacji.) Możesz również podać swój adres e-mail lub numer telefonu, aby poprosić o powiadomienie, gdy otrzymujemy nową markę, styl produktu lub produktu, lub zapisać się do naszego biuletynu e-mail i ofert specjalnych.

Możesz zrezygnować z subskrypcji lub z przyszłych wiadomości e-mail w dowolnym momencie (patrz sekcja "Jakie mam możliwości wyboru dotyczące gromadzenia moich informacji przez Grandado?" poniżej, aby uzyskać więcej szczegółów).

Opinie klientów. Jesteśmy zainteresowani ciągłym ulepszaniem naszych usług, dlatego opinie klientów są dla nas niezwykle ważne. Jeśli korzystasz z naszych usług lub złożysz zamówienie na Grandado, możemy poprosić Cię o pozostawienie recenzji, wysyłając odpowiednią wiadomość e-mail. Wysyłanie tych wiadomości e-mail nie ma na celu remarketingu ani żadnej reklamy, ale stanowi nasz uzasadniony interes zgodnie z RODO polegający na otrzymywaniu opinii klientów. Możemy udostępnić Twoją opinię jednemu z naszych usługodawców. Zrobimy to tylko wtedy, gdy użytkownik przekaże nam swoją opinię za pośrednictwem linku w odpowiedniej wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail z prośbą o opinię, zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres data@grandado.com.

3.1. W jaki sposób pliki cookie i inne technologie są wykorzystywane do zbierania informacji?

Cookies to niewielkie informacje, które przeglądarka internetowa przechowuje jako pliki tekstowe na dysku twardym komputera. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, ale ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie lub usuwała je z dysku twardego, uniemożliwi korzystanie z niektórych części tej Strony. Na przykład, jeśli zablokujesz lub w inny sposób odrzucisz nasze pliki cookie, nie będziesz mógł dodawać produktów do koszyka, przechodzić do kasy lub korzystać z naszych Usług wymagających zalogowania. Strona wykorzystuje pliki cookie, aby:

 • przyspieszenia nawigacji;

 • śledzić korzystanie z witryny;

 • rozpoznawania użytkowników i ich uprawnień dostępu oraz preferencji;

 • umożliwienia i śledzenia wyboru i zakupu produktów na tej Stronie oraz rejestrowania aktywności przeglądania i zakupów;

 • prowadzenia badań i diagnostyki w celu ulepszenia naszych treści, produktów i Usług;

 • poprawy bezpieczeństwa Witryny.

Na tej Stronie i niektórych niepowiązanych stronach wyświetlamy reklamy oparte na zainteresowaniach, wykorzystując informacje udostępniane nam przez użytkownika podczas interakcji z naszą Stroną, zawartością lub Usługami. Reklamy oparte na zainteresowaniach, nazywane również czasami reklamami spersonalizowanymi lub ukierunkowanymi, są wyświetlane Użytkownikowi na podstawie informacji uzyskanych w wyniku takich działań, jak dokonywanie zakupów na Stronie, odwiedzanie witryn zawierających nasze treści lub reklamy, interakcja z naszymi narzędziami lub korzystanie z naszych usług płatniczych.

W szczególności, następujące technologie są używane: narzędzia stron trzecich, takich jak Google Analytics i innych śledzenia / aplikacje marketingowe są używane przez Grandado.

Podobnie jak inne sieci reklamowe online, używamy plików cookie, sygnalizatorów WWW (znanych również jako znaczniki akcji lub jednopikselowe gify) i innych technologii, które pozwalają nam dowiedzieć się, jakie reklamy widzisz, jakie reklamy klikasz i inne działania podejmujesz na naszych Stronach i innych stronach. Pozwala nam to dostarczać Państwu bardziej użyteczne i odpowiednie reklamy.

Nie kojarzymy interakcji użytkownika z niepowiązanymi witrynami z jego tożsamością w celu dostarczania mu reklam opartych na zainteresowaniach.

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych reklamodawcom ani stronom osób trzecich, które wyświetlają nasze reklamy oparte na zainteresowaniach. Jednak reklamodawcy i inne strony trzecie (w tym sieci reklamowe, firmy zajmujące się obsługą reklam i inni dostawcy usług, z których mogą korzystać) mogą zakładać, że użytkownicy, którzy wchodzą w interakcję ze spersonalizowaną reklamą lub treścią lub klikają na nie, należą do grupy, do której skierowana jest reklama lub treść (np. użytkownicy z określonego obszaru geograficznego lub użytkownicy, którzy kupili lub przeglądają muzykę klasyczną).

Ponadto niektóre strony trzecie mogą przekazywać nam informacje o użytkowniku (takie jak informacje demograficzne lub informacje o witrynach, na których wyświetlano reklamy) ze źródeł internetowych, które możemy wykorzystywać w celu dostarczania bardziej odpowiednich i przydatnych reklam.

Reklamodawcy będący osobami trzecimi lub firmy reklamowe działające w ich imieniu czasami wykorzystują technologię do obsługi reklam, które pojawiają się na naszej Stronie bezpośrednio do Twojej przeglądarki.

Gdy tak się dzieje, automatycznie otrzymują adres IP użytkownika. Mogą również używać plików cookie do pomiaru skuteczności swoich reklam oraz do personalizacji treści reklamowych. Nie mamy dostępu ani kontroli nad plikami cookie lub innymi funkcjami, których mogą używać reklamodawcy i witryny osób trzecich, a praktyki informacyjne tych reklamodawców i witryn osób trzecich nie są objęte naszą Polityką prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat ich praktyk ochrony prywatności, należy skontaktować się z nimi bezpośrednio.

3.2. Cookies, cookie, których używamy:

Firebase by Google.

Korzystamy z usługi Firebase firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu uzyskania danych analitycznych dotyczących zachowania aplikacji. Używamy tych informacji, aby zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z naszą stroną internetową i aplikacją.

Firebase jest częścią Google Cloud Platform i oferuje liczne usługi dla programistów. Listę można znaleźć tutaj: firebase.google.com/terms/.

Niektóre usługi Firebase przetwarzają dane osobowe. W większości przypadków dane osobowe są ograniczone do tak zwanych "identyfikatorów instancji", które są dostarczane wraz ze znacznikiem czasu. Te "identyfikatory instancji" przypisane przez Firebase są unikalne i umożliwiają łączenie różnych zdarzeń lub procesów. Dane te nie stanowią dla nas informacji umożliwiających identyfikację osoby, ani nie podejmujemy żadnych wysiłków w celu ich późniejszej personalizacji.

Przetwarzamy te zagregowane dane w celu analizy i optymalizacji zachowań użytkowników, na przykład poprzez ocenę raportów o awariach.

Obecnie korzystamy z następujących usług Firebase:

Google Analytics for Firebase: Google Analytics wykorzystuje dane do dostarczania informacji analitycznych i atrybucyjnych. Dokładne zebrane informacje mogą się różnić w zależności od urządzenia i środowiska. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem oraz na stronie polityki partnerskiej Google.

Google Analytics zachowuje dane powiązane z ID przez 60 dni, a także zachowuje zbiorcze dane raportowania i kampanii bez automatycznego wygaśnięcia, chyba że klient Firebase zmieni preferencje dotyczące przechowywania danych w ustawieniach Analytics lub usunie swój projekt.W przypadku Analytics dla Firebase, Google używa nie tylko "ID instancji" opisanego powyżej, ale także identyfikatora reklamowego urządzenia końcowego.

Możesz ograniczyć korzystanie z identyfikatora reklamowego w ustawieniach urządzenia mobilnego. W przypadku systemu Android: Ustawienia > Google > Reklamy > Resetuj identyfikator reklamy Dla systemu iOS: Ustawienia > Prywatność > Reklamy > Bez śledzenia reklam

Firebase Dynamic Links: Dynamic Links wykorzystuje specyfikacje urządzenia w systemie iOS do otwierania nowo zainstalowanych aplikacji na określonej stronie lub w określonym kontekście. Dynamic Links przechowuje dane urządzenia tylko tymczasowo, w celu świadczenia usługi.

Firebase Cloud Messaging: Firebase Cloud Messaging służy do przesyłania wiadomości push lub tzw. wiadomości in-app (wiadomości, które są wyświetlane tylko w danej aplikacji). Do urządzenia mobilnego przypisany jest pseudonimowy odnośnik push, który służy jako cel dla wiadomości push lub wiadomości in-app.

Wiadomości push mogą być dezaktywowane i ponownie aktywowane w dowolnym momencie w ustawieniach urządzenia mobilnego. Firebase Cloud Messaging używa identyfikatorów instancji do określenia urządzeń, do których mają być dostarczane wiadomości.

Firebase zachowuje identyfikatory instancji do momentu, gdy klient Firebase wykona połączenie API w celu usunięcia identyfikatora. Po wywołaniu, dane są usuwane z systemów na żywo i zapasowych w ciągu 180 dni.

Baza danych Firebase Realtime: Firebase Realtime Database to usługa hostingowa i backendowa świadczona przez Google Inc.

Cel: Zapewnienie hostingu i infrastruktury backend dla naszych aplikacji

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Firebase Cloud Firestore: Firebase Cloud Firestore jest usługą hostingową i backendową świadczoną przez Google LLC.

Cel: Zapewnienie hostingu i infrastruktury backendowej dla naszych aplikacji

Gromadzone dane osobowe: Dane użytkowe oraz różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone - Polityka Prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Firebase będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu z wyżej wymienionych powodów.

Podstawą prawną do korzystania z tej usługi jest Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f GDPR. Google posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym gwarantuje przestrzeganie europejskich przepisów dotyczących

Trengo

Trengo Chat: Aby komunikować się z Tobą na naszej stronie internetowej za pośrednictwem funkcji czatu, korzystamy z czatu Trengo. Przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności Trengo's privacy statement, aby dowiedzieć się, jak obchodzą się z gromadzonymi przez siebie danymi.

Aktywna kampania

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci możliwość zapisania się do newslettera. Twoje dane osobowe są zbierane podczas rejestracji do subskrypcji. Najpierw otrzymasz e-mail z potwierdzeniem, aby upewnić się, że chcesz zapisać się do newslettera za pomocą swojego adresu e-mail. Dopiero po kliknięciu na link aktywacyjny zawarty w tym e-mailu zostaną Państwo wpisani na naszą listę mailingową i będą otrzymywać newsletter. Subskrypcja newslettera jest rejestrowana w celach dokumentacyjnych (adres IP, data i godzina). W każdej chwili mają Państwo możliwość zrezygnowania z subskrypcji newslettera poprzez wysłanie do nas odpowiedniej wiadomości. W szczególności mogą Państwo również skorzystać z linku znajdującego się na końcu każdego newslettera w celu rezygnacji z subskrypcji. Podstawę prawną stanowi Art. 6 (1) a) GDPR.

W celu wysyłki newslettera korzystamy z usługi newslettera ActiveCampaign, LLC, 150 N. Michigan Ave Suite 1230, Chicago, USA. Usługodawca ten przetwarza dane wyłącznie w naszym imieniu i na nasze zlecenie zgodnie z art. 28 GDPR. 28 GDPR.

Active Campaign jest certyfikowany zgodnie z "Tarczą Prywatności UE-USA". Tarcza Prywatności" to porozumienie między Unią Europejską (UE) a USA, które ma na celu zapewnienie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych w USA.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Active Campaign pod adresem: activecampaign.com/privacy-policy

Link do certyfikatu Tarczy Prywatności

Możemy również wykorzystywać Active Campaign do analizowania naszych kampanii newsletterowych. Kiedy otwierasz wiadomość e-mail wysłaną za pomocą Active Campaign, plik zawarty w tej wiadomości (zwany web beacon) łączy się z serwerami Active Campaign. Dzięki temu możemy ustalić, czy użytkownik otworzył wiadomość newslettera i na jakie linki kliknął.

Ponadto rejestrowane są informacje techniczne (np. czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przyporządkowane do danego odbiorcy newslettera. Są one wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej naszych kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Ocena zachowań kliknięć odbiorców naszego newslettera leży w naszym uzasadnionym interesie, abyśmy mogli dostosować naszą ofertę do grupy docelowej. Podstawą prawną jest Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli nie chcesz otrzymywać analiz od Active Campaign, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera podajemy odpowiedni link. Niestety nie jest możliwe wysłanie newslettera bez takiej analizy.

Piksel Twittera

Piksel Twittera to narzędzie analityczne, które pozwala Twitterowi dowiedzieć się, czy użytkownik wchodził w interakcje z określonymi treściami na stronie internetowej lub w wiadomościach e-mail. Pomaga to Twitterowi mierzyć i ulepszać nasze usługi oraz personalizować Państwa doświadczenia.

Piksel Twittera jest używany do mierzenia wydajności reklam, śledzenia konwersji i tworzenia dostosowanych grup odbiorców.

Szczegóły dotyczące polityki Twittera w zakresie śledzenia konwersji i dopasowanych grup odbiorców można znaleźć na stronie

YouTube

Czym jest YouTube?

W serwisie YouTube użytkownicy mogą oglądać, oceniać, komentować i przesyłać filmy za darmo. W ciągu ostatnich kilku lat YouTube stał się jednym z najważniejszych kanałów mediów społecznościowych na świecie.

Jakie dane są przechowywane przez YouTube?

Gdy tylko odwiedzają Państwo jedną z naszych stron ze zintegrowanym YouTube, YouTube umieszcza co najmniej jeden plik cookie, który zapisuje Państwa adres IP i nasz adres URL. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, YouTube za pomocą plików cookie może zazwyczaj powiązać Państwa interakcje na naszej stronie z Państwa profilem. Obejmuje to takie dane, jak czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń, przybliżona lokalizacja, informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu lub Państwa dostawca Internetu. Dodatkowe dane mogą obejmować dane kontaktowe, potencjalne oceny, treści udostępnione za pośrednictwem mediów społecznościowych lub filmy z YouTube, które dodali Państwo do ulubionych.

Jeśli nie są Państwo zalogowani do konta Google lub YouTube, Google zapisuje dane z unikalnym identyfikatorem powiązanym z Państwa urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją. W ten sposób zachowane zostają np. preferowane ustawienia językowe. Jednak wiele danych dotyczących interakcji nie może zostać zapisanych, ponieważ ustawiona jest mniejsza liczba plików cookie.

Hotjar (cookie analityczne).

Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych gości i poprawić użyteczność i doświadczenie użytkownika naszej strony internetowej. Hotjar wykorzystuje statystyki dotyczące wielkości ekranu, typu urządzenia, rodzaju przeglądarki, języka i krajów, z których odwiedzana jest strona. Hotjar wykorzystuje te dane do tworzenia mapy ciepła kliknięć i mapy ciepła przewijania. Te mapy ciepła pokazują, na co klikają nasi goście i jak daleko przewijają nasze strony. Możemy również zobaczyć, jak długo użytkownicy pozostają na stronie i jak nasza witryna jest nawigowana. W ten sposób możemy zoptymalizować stronę i zapewnić, że użytkownik może szybko znaleźć ważne informacje. Wszystkie dane są zbierane anonimowo: Hotjar i Tinybots nie mają w żaden sposób dostępu do Twoich danych osobowych. Nigdy też nie wykorzystujemy tych danych do identyfikacji poszczególnych odwiedzających ani do łączenia danych z innych źródeł danych. Przeczytaj więcej o polityce Hotjar's cookie tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Hotjar przechowuje dane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Przeczytaj więcej o zgodności Hotjar z GDPR tutaj

Możesz zrezygnować (zrezygnować) z tworzenia profilu, przechowywania danych przez Hotjar dotyczących korzystania z naszej strony oraz korzystania z plików cookie śledzenia przez Hotjar, korzystając z tego linku rezygnacji

Piksel TikTok

W ramach naszych ofert online używany jest tak zwany "piksel TikTok" sieci społecznościowej TikTok, która jest obsługiwana przez TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia ("TikTok").

Z jednej strony, piksel TikTok umożliwia TikTok określenie Państwa jako osoby odwiedzającej nasze oferty online jako grupy docelowej do prezentacji reklam (tzw. "TikTok-Ads"). W związku z tym używamy piksela TikTok do wyświetlania zamieszczonych przez nas reklam TikTok-Ads tylko tym użytkownikom TikTok, którzy również wykazali zainteresowanie naszymi ofertami online lub wykazują pewne cechy (np. zainteresowanie pewnymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy do TikTok (tzw. "Custom Audiences"). Za pomocą piksela TikTok chcemy również zapewnić, że nasze reklamy TikTok-Ads odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są irytujące. Piksele TikTok pomagają nam również śledzić skuteczność reklam TikTok-Ads dla celów statystycznych i badań rynkowych, pokazując nam, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy TikTok (tzw. "konwersja").

Polityka prywatności TikTok:

Przetwarzanie danych przez TikTok odbywa się w ramach polityki wykorzystania danych TikTok. Odpowiednio, ogólne informacje na temat prezentacji reklam TikTok, w polityce użytkowania danych TikTok. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące piksela TikTok i jego funkcjonalności można znaleźć w obszarze pomocy TikTok.

Podstawa:

Wykorzystanie piksela TikTok, jak również zapisywanie "cookies konwersyjnych" opiera się na Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Umowa o przetwarzanie danych:

W przypadku przetwarzania danych, dla których TikTok działa jako zleceniodawca, zawarliśmy z TikTok umowę o zlecone przetwarzanie danych, w której zobowiązujemy TikTok do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Criteo.

Właściciel korzysta z narzędzia CRITEO, firmy CRITEO S.A., 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, w celu analizy statystycznej wizyt na swojej stronie internetowej oraz w celu indywidualnej reklamy opartej na zainteresowaniach (CRITEO Dynamic Retargeting i CRITEO Sponsored Products), co może wiązać się z tworzeniem pseudonimicznych profili użytkowników na podstawie danych użytkownika powiązanych z żądaną treścią.

CRITEO wykorzystuje pliki cookie, sygnalizatory WWW (piksele śledzące) i/lub podobne techniki, które przesyłają informacje o korzystaniu ze strony internetowej właściciela do serwera CRITEO we Francji lub innym kraju w celu ich przechowywania i analizy.

CRITEO będzie wykorzystywać te informacje wyłącznie w imieniu właściciela i do wyżej wymienionych celów.

Dane użytkowników będą przetwarzane w sposób pseudonimowy, tzn. nie będą przetwarzane i przechowywane dane umożliwiające identyfikację poszczególnych użytkowników, a adresy IP zostaną skrócone. Przetwarzanie odbywać się będzie wyłącznie na podstawie identyfikatora online.

Identyfikatory online lub adresy e-mail przesłane do CRITEO zostaną zaszyfrowane jako wartość hash (suma kontrolna) i będą przechowywane jako ciąg znaków, który nie pozwoli na identyfikację zwrotną.

Więcej informacji na temat Retargetingu Dynamicznego CRITEO oraz Produktów Sponsorowanych CRITEO można znaleźć na stronie, a politykę prywatności CRITEO na stronie criteo.com/privacy/.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych przez CRITEO w przyszłości. Informacje na ten temat oraz szczegóły dotyczące rezygnacji znajdują się w polityce prywatności CRITEO pod adresem criteo.com/privacy/.

Użytkownik może w przyszłości uniknąć pobierania, przetwarzania i wykorzystywania swoich danych przez sygnały nawigacyjne CRITEO poprzez załadowanie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki internetowej dostępnej pod adresem adblockplus.org/

Awin

Ten plik cookie rejestruje dane dotyczące zakupów. Dzięki tym informacjom możliwe jest sprawiedliwe wynagradzanie stron naszych partnerów za ich wkład w naszą sprzedaż. Nazwa: Awin Czas życia: Ten plik cookie jest przechowywany przez maksymalnie 30 dni. Dystrybucja: Awin dzieli się anonimowymi danymi ze stronami trzecimi. Polityka prywatności: https://www.awin.com/gb/privacy

Google Analytics

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu z naszego sklepu internetowego. Informacje te pokazują nam, jak trafiłeś na naszą stronę internetową i jak długo trwała Twoja wizyta. Na tej podstawie możemy dać Ci osobiste rekomendacje i pomóc Ci znaleźć odpowiedni produkt.

Nazwa: Utma, UTMB, UTMC, UTMV i UTMZ

Czas życia: pliki cookie są przechowywane przez maksymalnie 2 lata.

Dystrybucja: Google nie udostępnia anonimowych danych osobom trzecim.

Polityka prywatności

Google AdWords

Śledzenie konwersji pomaga nam sprawdzić, jak skutecznie kliknięcia reklamy przyczyniają się do wartościowych działań klientów na naszej stronie internetowej, takich jak: zakupy, zapisy i wypełnianie formularzy. Śledzi konwersje po interakcji z reklamą z menu rozwijanego dla kampanii wyszukiwania, zakupów, wideo i wyświetlania.

Polityka prywatności

Microsoft Ads | Bing

UET jest używany do śledzenia zachowania naszych klientów po kliknięciu na naszą reklamę. Universal Event Tracking (UET) to potężne narzędzie, które rejestruje, co klienci robią na naszej stronie internetowej. Umieszczając znacznik UET, Microsoft Advertising gromadzi dane, które pomagają nam śledzić cele konwersji i grupy odbiorców za pomocą list remarketingowych.

Śledzenie URL pozwala nam dowiedzieć się, w jaki sposób ludzie trafiają do naszej witryny, poprzez dodanie parametrów śledzenia w Microsoft Advertising i użycie narzędzia lub usługi śledzenia innej firmy do analizy danych.

Kiedy reklama jest wyświetlana, parametry śledzenia są dynamicznie dodawane do naszego adresu URL strony docelowej. Ten adres URL strony docelowej jest przechwytywany na naszym serwerze internetowym, a narzędzie do śledzenia innych firm, takie jak Google Analytics, może interpretować te dane.

Polityka prywatności

Yahoo

Dot to uniwersalny znacznik śledzenia Yahoo.

Używamy znaczników Dot do przekazywania informacji o zdarzeniach na stronie i w aplikacjach, gdy chcemy śledzić wydajność i optymalizować nasze kampanie w wyszukiwarce, kampanie natywne i kampanie display Yahoo. Znaczniki Dot pozwalają nam również na retargetowanie i zaawansowane targetowanie odbiorców w różnych kanałach Yahoo.

Za pomocą jednego piksela możemy zarządzać wieloma celami, takimi jak tworzenie nowych grup odbiorców do retargetingu i śledzenie konwersji na stronie internetowej, instalacji aplikacji mobilnych i zachowań użytkowników w aplikacji.

Polityka prywatności

Piksel śledzenia konwersji na Facebooku.

Grandado może korzystać z reklam na Facebooku, Facebook Pixel Re-Marketing i komunikacji. To narzędzie pozwala Grandado zrozumieć i wyświetlać reklamy i uczynić je bardziej odpowiednimi dla Ciebie. Zebrane dane pozostają anonimowe i Grandado nie może zobaczyć danych osobowych indywidualnego użytkownika.

Jednakże, zebrane dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook. Facebook może powiązać te dane z kontem użytkownika na Facebooku i wykorzystać je do własnych celów reklamowych (zgodnie z polityką Facebooka dotyczącą wykorzystania danych pod adresem: facebook.com/about/privacy/).

Facebook sprawuje ostateczną kontrolę nad informacjami zebranymi za pośrednictwem reklam na Facebooku, Facebook Pixel Re-Marketing i komunikacji. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie przez Facebook i Facebook Pixel Re-Marketing poprzez ustawienia na swoim koncie na Facebooku.

4. Czy Grandado kiedykolwiek udostępnia moje dane osobowe?

Sprzedajemy towary, nie informacje - Nie sprzedajemy, wynajmujemy, handlujemy, ani nie licencjonujemy Twoich danych osobowych lub finansowych. Ujawnimy Twoje dane osobowe lub finansowe tylko w następujących sytuacjach:

Dostawcy usług dla osób trzecich: Podobnie jak większość sprzedawców internetowych, czasami korzystamy z usług dostawców usług dla osób trzecich w celu wykonania określonych funkcji w naszym imieniu. Wszelkie informacje ujawnione im są wyłącznie w celu pomocy w świadczeniu usług i takie usługi będą wykonywane wyłącznie na podstawie ważnej umowy prawnej w formie pisemnej, jasno określającej zakres i charakter przetwarzania.

Używamy dostawców usług płatniczych i metod płatności zintegrowanych na tej stronie

Wszystkie transakcje finansowe kartą kredytową na naszej stronie internetowej są obsługiwane przez naszych dostawców usług płatniczych Checkout.com i AirWallex.

Z polityką prywatności Checkout.com można zapoznać się pod adresem https://www.checkout.com/legal/privacy-policy.

Z polityką prywatności AirWallex można zapoznać się pod adresem https://www.airwallex.com/terms/privacy-policy#scope-of-policy.

Będziemy udostępniać informacje naszym dostawcom usług płatniczych wyłącznie w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, zwrotu takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań dotyczących takich płatności i zwrotów. Nie będziemy przechowywać żadnych danych kart debetowych/kredytowych użytkowników ani przekazywać żadnych danych kart debetowych/kredytowych stronom trzecim.

Na tej stronie dostępne są również następujące metody płatności i dostawcy usług płatniczych

iDEAL

iDEAL to metoda płatności z siedzibą w Holandii, która umożliwia klientom dokonywanie transakcji online przy użyciu danych uwierzytelniających banku. Wszystkie główne holenderskie banki są członkami Currence, programu obsługującego iDEAL. iDEAL przekierowuje klientów do ich środowiska bankowości internetowej w celu uwierzytelnienia płatności przy użyciu drugiego czynnika uwierzytelniania i natychmiastowego powiadomienia o powodzeniu lub niepowodzeniu płatności. Dokładna obsługa klienta zależy od jego banku. https://www.ideal.nl/en/ideal-privacy-cookiestatement

Klarna

Aby móc zaoferować użytkownikowi opcje płatności Klarna, przekażemy Klarna pewne aspekty danych osobowych użytkownika, takie jak dane kontaktowe i szczegóły zamówienia, aby Klarna mogła ocenić, czy użytkownik kwalifikuje się do ich opcji płatności i dostosować opcje płatności dla użytkownika. Ogólne informacje na temat Klarna można znaleźć tutaj https://www.klarna.com/international/privacy-policy/. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności Klarna.

PayPal

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty PayPal. Dane osobowe przekazywane do PayPal zazwyczaj obejmują imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetworzenia płatności. Dane osobowe związane z danym zamówieniem są również niezbędne do przetworzenia umowy zakupu. Przesyłanie danych ma na celu przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Będziemy przekazywać dane osobowe do PayPal, w szczególności jeśli istnieje uzasadniony interes w ich przekazywaniu. W pewnych okolicznościach dane osobowe wymieniane między PayPal a nami są przekazywane przez PayPal do agencji kredytowych. Celem takiego przekazania jest weryfikacja tożsamości i zdolności kredytowej użytkownika. Firma PayPal może również ujawniać dane osobowe firmom stowarzyszonym i usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane będą przetwarzane w imieniu firmy PayPal. System PayPal jest wykorzystywany w interesie prawidłowego i łatwego przetwarzania płatności. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full. Szczegóły polityki prywatności PayPal można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Giropay

Dostawca usług: giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt, Niemcy; Strona internetowa: https://www.giropay.de; Polityka prywatności: https://www.giropay.de/agb/index.html.

Apple Pay

Dostawcą usług płatniczych jest Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Politykę prywatności Apple można znaleźć pod adresem: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/.

Google Pay

Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Politykę prywatności Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy.

American Express

Dostawca usług: American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt nad Menem, Niemcy; Strona internetowa: https://www.mastercard.co.uk; Polityka prywatności:https://www.americanexpress.com/uk/company/legal/privacy-centre/?inav=gb_legalfooter_privacy.

Mastercard

Dostawca usług: Mastercard Europe SA, ChaussГ©e de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia; Strona internetowa: https://www.mastercard.co.uk; Polityka prywatności: https://www.mastercard.co.uk/en-gb/about-mastercard/what-we-do/privacy.html.

Visa

Dostawca usług: Visa Europe Services Inc, Zweigniederlassung London, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Wielka Brytania; Strona internetowa: https://www.visa.co.uk/; Polityka prywatności: https://www.visa.co.uk/legal/global-privacy-notice.html.

Na przykład, przekazujemy Państwa imię i nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail i numer telefonu partnerom takim jak DHL i UPS w celu zagwarantowania dostawy Państwa zamówień, a my możemy wykorzystać odpowiednie informacje o kliencie w celu monitorowania jakości usług świadczonych przez stronę trzecią. Podobnie, musimy udostępnić numer karty kredytowej użytkownika organizacjom świadczącym usługi finansowe, takim jak firmy przetwarzające i wystawiające karty kredytowe, w celu przetwarzania płatności.

Wszystkie przypadki przekazania numeru karty kredytowej do autoryzacji są chronione za pomocą najnowocześniejszej technologii szyfrowania danych.

(Więcej na ten temat poniżej w sekcji "Jak Grandado zabezpiecza informacje zebrane o mnie?").

Prawny wymóg ujawnienia informacji lub w celu ochrony siebie, naszych klientów lub innych: Możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych w przypadku wezwania do sądu, doręczenia nakazu sądowego lub na żądanie funkcjonariuszy organów ścigania prowadzących dochodzenie, lub jeśli jesteśmy w inny sposób zobowiązani przez prawo do ujawnienia takich informacji. Ujawnimy również dane osobowe, gdy będzie to konieczne do ochrony naszych praw lub egzekwowania naszych Warunków użytkowania i innych umów.

Na przykład, możemy udostępniać informacje w celu zmniejszenia ryzyka oszustwa lub w celu zapobiegania oszustwom ze strony użytkowników, którzy próbują dokonać oszustwa lub innych nielegalnych działań na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie prawo do zgłaszania organom ścigania wszelkich działań, które w dobrej wierze uważamy za niezgodne z prawem.

Fuzja i/lub sprzedaż aktywów: Zazwyczaj nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wypożyczamy danych osobowych innym firmom w ramach naszej działalności. Jednakże, możliwe jest, że możemy nabyć, połączyć się z lub zostać nabyte przez inną firmę, lub że możemy pozbyć się niektórych lub wszystkich naszych aktywów, w którym to przypadku dane osobowe mogą być ujawnione innej firmie, zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności.

Możemy udostępniać dane osobowe z innych powodów, które możemy od czasu do czasu opisać użytkownikowi, zgodnie z prawem. Informacje, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika: Możemy udostępniać informacje, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika lub innych użytkowników, takie jak liczba dziennych odwiedzin na danej stronie lub wielkość zamówienia złożonego w określonym dniu, stronom trzecim, takim jak partnerzy reklamowi.

5. Jak Grandado zabezpiecza informacje zebrane o mnie?

Ta strona zawiera fizyczne, elektroniczne i administracyjne procedury w celu zabezpieczenia poufności danych osobowych, takich jak:

Zabezpieczanie wszystkich transakcji finansowych dokonywanych za pośrednictwem tej strony za pomocą szyfrowania Secure Sockets Layer ("SSL");

Przyznawanie dostępu do danych osobowych wyłącznie pracownikom, którzy świadczą określone usługi;

Współpraca tylko z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy naszym zdaniem odpowiednio zabezpieczają cały sprzęt komputerowy;

Chociaż nasza działalność została zaprojektowana z myślą o zabezpieczeniu Państwa danych osobowych, prosimy pamiętać, że 100% bezpieczeństwo nie istnieje obecnie nigdzie, w Internecie.

6. Jakie mam możliwości wyboru dotyczące Grandado zbierania moich informacji?

Zawsze możesz zrezygnować z podawania informacji, nawet jeśli może to być potrzebne do dokonania zakupu lub do skorzystania z niektórych funkcji na stronie.

Możesz wybrać, aby:

 • Poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe;

 • Przestać otrzymywać pocztę na swój adres e-mail;

 • Wyłączyć swoje konto, aby zapobiec wszelkim przyszłym zakupom za pośrednictwem tego konta;

 • Zablokować pliki cookie na swoim komputerze, aby przestać korzystać z funkcji usługi na Stronie.

Aby skorygować lub zaktualizować swoje dane osobowe, zaloguj się na Moje konta i złóż wniosek za pośrednictwem internetowego Biura Obsługi Klienta.

Aby zrezygnować z subskrypcji e-maili otrzymywanych od Grandado, postępuj zgodnie z linkiem rezygnacji z subskrypcji na dole wiadomości e-mail i wybierz opcję odpowiednią dla Ciebie. Alternatywnie, można zalogować się na "Moje konto" i wybrać odpowiednią opcję dla Ciebie.

Aby zablokować pliki cookie na swoim komputerze, funkcja pomocy w większości przeglądarek i urządzeń poinformuje Cię, jak uniemożliwić przeglądarce lub urządzeniu przyjmowanie nowych plików cookie, jak sprawić, by przeglądarka powiadamiała Cię o otrzymaniu nowego pliku cookie lub jak całkowicie wyłączyć pliki cookie. Ponieważ pliki cookie umożliwiają korzystanie z niektórych istotnych usług na Stronie, zalecamy, aby pozostawić je włączone. Na przykład, jeśli użytkownik zablokuje lub w inny sposób odrzuci nasze pliki cookie, nie będzie mógł dodawać produktów do koszyka lub przejść do kasy, ani korzystać z Usług wymagających zalogowania się.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci dalsze korzystanie z naszych Usług, tak długo, jak jest to wymagane do realizacji odpowiednich celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, jak może być wymagane przez prawo, np. dla celów podatkowych i księgowych, lub w inny sposób podany do wiadomości użytkownika. Na przykład, zachowujemy historię transakcji, abyś mógł przeglądać poprzednie zakupy (i powtarzać zamówienia, jeśli jest to pożądane) oraz adresy, na które zostały wysłane zamówienia, a także aby poprawić trafność produktów i treści, które polecamy.

Jeśli jesteś gościem z Unii Europejskiej, proszę odnieść się do "Goście z Unii Europejskiej?", jak poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

8. Odwiedzający z Unii Europejskiej?

Ta część Polityki Prywatności ma zastosowanie tylko wtedy, gdy korzystasz z naszej Strony lub Usług objętych niniejszą Polityką Prywatności z kraju, który jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, i uzupełnia informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych? Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie na nasz adres e-mail wymieniony w punkcie 1 lub listownie, jeśli chcesz dochodzić swoich praw. Jako zarejestrowany klient możesz również dokonać ustawień w sekcji "Moje konto" (np. zmienić swoje dane lub ustawienia dotyczące otrzymywania wiadomości e-mail).

Z zastrzeżeniem obowiązujących wymogów prawnych i ograniczeń, przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo do informacji i ujawniania danych: Masz prawo do żądania informacji i otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Masz prawo do otrzymania jasnych i łatwo zrozumiałych informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane i jakie masz prawa. Dlatego właśnie przekazujemy Państwu informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Prawo do sprostowania i usunięcia danych: Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Na Twoje żądanie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli zastosowanie ma którykolwiek z tzw. warunków "prawa do bycia zapomnianym" określonych w GDPR lub jeśli podobne warunki są spełnione na mocy równoważnych lokalnych przepisów lub regulacji. Całkowite usunięcie danych użytkownika bez pewnych informacji szczątkowych może być niemożliwe ze względu na kopie zapasowe.

Masz prawo poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych osobowych, jeśli robimy to w ramach uzasadnionych interesów, chyba że jest to potrzebne do rozpatrzenia roszczeń prawnych lub mamy inne ważne uzasadnione powody, które są ważniejsze od Twoich praw.

Możliwość przenoszenia danych: Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub zgody, możesz zażądać, abyśmy przekazali dane, które nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli jest to technicznie wykonalne, mogą Państwo również zażądać, aby dane zostały przekazane stronie trzeciej.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach reklamowych lub marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych lub marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane w takich celach.

Odwołanie zgody: Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, możesz ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zgodność przetwarzania Państwa danych z prawem do momentu odwołania zgody pozostaje nienaruszona.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego: Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych. Można na przykład zwrócić się do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania lub kraju związkowego.

Użytkownik może poprawić swoje dane osobowe i skorzystać z preferencji dotyczących prywatności, wysyłając wniosek na adres data@grandado.com

Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu i/lub adresu e-mail podczas kontaktu z nami. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu weryfikacji tożsamości przed odpowiedzią na żądania. Kroki weryfikacyjne będą się różnić w zależności od wrażliwości danych osobowych i czy masz konto z nami.

Nasza podstawa prawna do przetwarzania:

Przetwarzamy Państwa dane kontaktowe, dane rejestracyjne i dane dotyczące zamówień za Państwa zgodą; Przetwarzamy dane dziennika w oparciu o nasz uzasadniony interes związany z eliminacją zakłóceń i bezpieczeństwem naszej strony internetowej; Możemy przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych; Przekazujemy Państwa dane osobowe naszym sprzedawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, gdy mamy uzasadniony interes w przekazaniu danych lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę.

W każdym przypadku, gdy w ramach udostępniania informacji przekazujemy dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przekazujemy te informacje zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz w sposób dozwolony przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

Żądania należy składać kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych pod adresem data@grandado.com

Możesz wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do korzystania z wszelkich praw dostępnych dla Ciebie w Twoim imieniu.

Twój upoważniony agent powinien przedstawić dowód, że został upoważniony do działania w Twoim imieniu.

Nie będziemy Cię dyskryminować za korzystanie z jakichkolwiek praw CCPA opisanych tutaj.

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych.

Następujące kategorie danych osobowych są ujawniane dla następujących celów biznesowych:

wysyłka i informacje kontaktowe: udostępniamy Twoje imię i nazwisko, adres wysyłki, e-mail i numer telefonu naszym partnerom, takim jak DHL i UPS, aby zagwarantować dostawę Twoich zamówień, a my możemy wykorzystać odpowiednie informacje o kliencie w celu monitorowania jakości usług strony trzeciej;

informacje finansowe: musimy udostępnić numer karty kredytowej użytkownika organizacjom świadczącym usługi finansowe, takim jak podmioty przetwarzające i wystawiające karty kredytowe, w celu przetwarzania płatności.

9. Czy dzieci mogą korzystać z Grandado?

Szanujemy prywatność osób niepełnoletnich. Nie zbieramy świadomie lub celowo danych osobowych od osób nieletnich poniżej 18 roku życia. W innych miejscach na tej stronie, masz oświadczył i zagwarantował, że jesteś albo 18 lat lub są za pomocą strony pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

Osoby poniżej 18 roku życia prosimy o nieprzekazywanie nam żadnych danych osobowych oraz o korzystanie z Witryny pod opieką rodzica lub opiekuna.

Jeśli osoba niepełnoletnia dostarczyła nam dane osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna, rodzic lub opiekun musi skontaktować się z data@grandado.com, aby dane zostały usunięte.

10. Gdzie mogę znaleźć aktualizacje tego powiadomienia?

Aby być na bieżąco informowani o tym, jakie informacje zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy, będziemy publikować wszelkie zmiany lub aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności na tej stronie i zachęcamy do przeglądania Polityki Prywatności od czasu do czasu. Prosimy o kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności.

11. Język

Jeśli istnieje jakakolwiek sprzeczność pomiędzy wersją angielską a inną wersją językową niniejszej Polityki Prywatności, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

Darmowa wysyłka

Oferujemy bezpłatną wysyłkę wszystkich produktów

100 dni na zwrot

Jeśli nie będziesz zadowolony, możesz zwrócić w ciągu 100 dni

Niskie ceny

Do 40% zniżki i nowe oferty co tydzień

5 milionów produktów

Ponad 5 milionów produktów gwarantuje, że znajdziesz coś dla siebie